برای استعلام قیمت و دریافت پیش فاکتور در واتس اپ یا تلگرام 09024388442 پیغام بگذارید

برای استعلام قیمت ودریافت پیش فاکتور در واتس اپ یا تلگرام به شرکت الکتروبرسام 09024388442 پیام بزارید.

سنسور فشار سنسیس

سنسور فشار سنسیس 3.5 بار

M5256-11700E-03.5BG

سنسور فشار سنسیس 7بار

M5256-11700E-007BG

سنسور فشار سنسیس 10بار

M5256-11700E-010BG

سنسور فشار سنسیس 16بار

M5256-11700E-016BG

سنسور فشار سنسیس 20بار

M5256-11700E-020BG

سنسور فشار سنسیس 30بار

M5256-11700E-030BG

سنسور فشار سنسیس 35بار

M5256-11700E-035BG

سنسور فشار سنسیس 70بار

M5256-11700E-070BG

سنسور فشار سنسیس 100بار

M5256-11700E-100BG

سنسور فشار سنسیس 200بار

M5256-11700E-200BG

سنسور فشار سنسیس 250بار

M5256-11700E-250BG

سنسور فشار سنسیس 350بار

M5256-11700E-350BG

سنسور فشار سنسیس6بار

PFAH-0006BCME

سنسور فشار سنسیس2بار

PFAH-0002BCME

سنسور فشار سنسیس1بار

PFAH-0001BCME

سنسور فشار سنسیس 1000بار

M5256-11700E-01KBBG

سنسور فشار سنسیس 700بار

M5256-11700E-700BG

سنسور فشار سنسیس 500بار

M5256-11700E-500BG

سنسور فشار سنسیس1بار

PFAH-0001BCME

سنسور فشار سنسیس5بار

PFAH-0005BCME

سنسور فشار سنسیس60بار

PFAH-C060BCME

سنسور فشار سنسیس3.5بار

PFAJ03.5BCME

سنسور فشار سنسیس10بار

PFAJ0010BCME

سنسور فشار سنسیس35بار

PFAJ0035BCME

سنسور فشاردیافراگمی سنسیس1بار

PSHH001BCME

سنسور فشاردیافراگمی سنسیس3 بار

PSHH003BCME

سنسور فشاردیافراگمی سنسیس7بار

PSHH007BCME

سنسور فشاردیافراگمی سنسیس20 بار

PSHH00.20BCME

سنسور فشاردیافراگمی سنسیس100میلی بار

PSHH00.1BCME

سنسور فشاردیافراگمی سنسیس500میلی بار

PSHH00.5BCME

سنسور فشار

سنسیس

50میلی بار

PSCH00.5BCIG

سنسور فشار سنسیس100میلی بار

PSCH00.1BCIG

سنسور فشار سنسیس35بار

PSHH00351BCME

سنسور فشار سنسیس1 بار

PSHHC001BCME

سنسور فشار سنسیس400بار

PFAJ0400BCME

سنسور فشار سنسیس250بار

PFAJ0250BCME

سنسور فشار سنسیس500میلی بار

PSCH00.5BCIG

سنسور فشار سنسیس200میلی بار

PSCH00.2BCIG

سنسور فشار سنسیس300میلی بار

PSCH00.3BCIG

سنسور فشار سنسیس10 بار

PSCH0010BCIG

سنسورفشارسنسیس 16بار

PSCH0016BCIG

سنسور فشار سنسیس2بار

PSCH0002BCIG

سنسور فشار سنسیس1تا1بار

PTCH C001 BCIA

سنسور فشار سنسیس1تا3بار

PTCH C003 BCIA

سنسور فشار سنسیس1تا25بار

PTCH C025 BCIA

سنسور فشار سنسیس1 بار

PSCH0001BCIG

سنسور فشار سنسیس40بار

PSCH0040BCIG

سنسور فشار سنسیس20بار

PSCH0020BCIG

سنسور فشار سنسیس1بار

PTCH0 001BCIA

سنسور فشار سنسیس1بار

PTCH 001BCIA

سنسور فشار سنسیس1تا60بار

PTCH C060 BCIA

سنسور فشار سنسیس1ت5بار

PTCH C005 BCIA

سنسور فشار سنسیس1ت10بار

PTCH C010 BCIA

سنسور فشار سنسیس1تا16بار

PTCH C016 BCIA

سنسور فشار سنسیس100بار

PTCJ0100 BCIA

سنسور فشار سنسیس6بار

PTCJ 0006 BCIA

سنسور فشار سنسیس1بار

PTCJ 0001 BCIA

سنسور فشار سنسیس6بار

PTCJ 0006 BCIA

سنسور فشار سنسیس10بار

PTCJ 0010 BCIA

سنسور فشار سنسیس2بار

PTCH0 002BCIA

سنسور فشار سنسیس1500بار

PTDH 1500 BCIA

سنسور فشار سنسیس250بار

PTDH 0250 BCIA

سنسور فشار سنسیس400بار

PTDH 0400 BCIA

سنسور فشار سنسیس1000بار

PTDH 1000 BCIA

سنسور فشار سنسیس16بار

PTCJ0016 BCIA

سنسور فشار سنسیس40بار

PTCJ0040 BCIA

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس10 بار

SMA A GP1000R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس1تا 1 بار

SMA A G C-100 R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس1تا 1 بار

SMA AGNC-100 R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس0تا 1 بار

SMA A G P-100 R8 G

سنسور فشار سنسیس4000بار

PMHH 4000 BKIA

سنسور فشار سنسیس2500بار

PMHH 2500 BKIA

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس50بار

SSGD 0010BEA

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس0 بار

SMA A G N-100 R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس10 بار

SMA A GP1000R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس10 بار

SMA A GN1000R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس1 بار

SMA A GP0100R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس1 بار

SMA A GN0100R8 G

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس10بار

SSGD 0050BEA

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس100بار

SSGD 0100BEA

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس500بار

SSGD 0500BEA

سنسورو نمایشگر فشار سنسیس1000بار

SSGD 1000BEA

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس20 میلی بار

DPLH 0.02

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس200 میلی بار

DPLH 0.02

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس1000 میلی بار

DPLH 

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس3000 میلی بار

DPLH 

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس5000 میلی بار

DPLH 

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس30 میلی بار

DPLH 0.03

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس50 میلی بار

DPLH 0.05

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس100 میلی بار

DPLH 0.01

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس0.5-0.5میلی بار

DPUH

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس50میلی بار

DPUH 0.5

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس0.5میلی بار

DPUH

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس1میلی بار

DPUH 0100

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس2 میلی بار

DPUH 0200

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس500 میلی بار

DPLH 

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس2~2میلی بار

DPUH

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس3~3میلی بار

DPUH

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس5~5میلی بار

DPUH

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس3میلی بار

DPUH 0300

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس5میلی بار

DPUH 0500

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس10میلی بار

DPUH 1000

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس10بار

SSD 0010 B2 A

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس1 بار

DWS H0001 B2IA

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس2 بار

DWS H0002 B2IA

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس10 بار

DWS H0010 B2IA

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس10~10-میلی بار

DPUH

سنسورو نمایشگر اختلاف فشار سنسیس1~1میلی بار

DPUH

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب > فروشگاه > برندها انتخاب کنید

شما، به سیستم وارد شوید و به وودمارت وصل شوید!

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده

مطابق با ما استفاده خواهد شد سیاست حفظ حریم خصوصی

نوار کناری
پشتیبانی شرکت
Send via WhatsApp